Å starte for seg selv – et spørsmål om å få, gi, skape eller leve?

Det etableres årlig mellom 30 og 35 tusen bedrifter her i landet. Halvparten av de nye virksomhetene overlever ikke de fem første årene. Allikevel fortsetter bedriftene å etableres.

Kulturelle næringer og kreative næringer – Hva er det egentlig?

Hva er egentlig kulturelle næringer? Og hva er kreative næringer? Er det det samme eller rommer begrepene forskjellige bransjer? 

Hva er coworking – og har det noe for seg? 

Coworking er på frammarsj og stadig nye coworking-steder dukker opp i by og bygd, også i Norge. 

Design og utvikling: VAKKER Design AS