FABRIKKEN

Fabrikken i Lillehammer er et arbeidsmiljø til inspirasjon og utvikling for småbedrifter, frilansere og satelittkontor. Fabrikken er et kompetansemiljø med kunnskap om oppstart og drift av småbedrifter, særlig innen kreative næringer. Og Fabrikken er et åpent hus som tilbyr unike produkt, tjenester og opplevelser.

2005

Etablert i 2005

62

AS med 62 aksjonærer

30

Ca 30 bedrifter i huset

50

Ca 50 personer i huset

120

120 bedrifter har vært innom

1200

1200 kvadratmeter

2.000.000

Fabrikken AS omsetning ca 2 mill. per år

40.000.000

Alle bedriftene ca 40 mill. per år

Design og utvikling: VAKKER Design AS