Hva er coworking?

og har det noe for seg? 

Coworking er på frammarsj og stadig nye coworking-steder dukker opp i by og bygd, også i Norge. 

--

Ekte coworking handler om noe mer enn fine lokaler og god kaffe, mener nettverket Coworking Norge, som har jobbet i to år for å samle og utvikle bransjen her i Norge. Det handler først og fremst om klokt og organisk rekruttert fellesskap av folk og bedrifter som ønsker å dele og lære av hverandre. 

Og mange av miljøene har det til felles at de har mål på flere nivå. For det første vil de bidra til den enkelte medlemsbedrifts overlevelse og utvikling, det er den grunnleggende suksessfaktoren. For det andre er kjernen i coworking å legge til rette for samarbeid og synergi mellom bedrifter. For det tredje har coworkingstedene en betydning for stedet, for lokalsamfunnet og næringslivet i regionen. Og de fleste har også både nasjonalt og internasjonalt nettverk, som kommer den enkelte medlemsbedrift til gode. 

Overlevelse

og utvikling for den enkelte bedrift.

Fasilitering

for samarbeid, innovasjon, nettverk og arbeidsmiljø.

Betydning

for næringsutvikling, stedsutvikling og regionutvikling.

Samarbeid

og betydning nasjonalt og internsasjonalt.

Nettverket Coworking Norge

Coworking Norge er det nasjonale nettverket for coworkingsteder som vil noe mer enn å leie ut lokaler. De definerer coworking som et fysisk sted, med et bevisst sammensatt fellesskap med sosial kontrakt om deling og samarbeid, fasilitert og koordinert for å oppnå synergi, samarbeid og utvikling. 

Intervju med Sabine Larrieu- Hellestad

Sabine Larrieu- Hellestad er leder for Blender Collective i Fredrikstad og prosjektleder for Coworking Norge. 

-- Hvorfor begrepet coworking? Finnes det ikke gode norske navn på dette fenomenet? Jo, det brukes mange norske betegnelser, som f.eks. strategisk samlokalisering. Men ved å ta i bruk begrepet coworking åpner vi for en hel verden av samarbeid og kunnskap. Det finnes nettverk som Coworking Norge i mange land, det finnes konferanser som det årlige Coworking Europe, det finnes samarbeidsavtaler som Coworking Visa og det finnes kunnskapsbaser som Coworking Library. 

-- Men det finnes jo veldig mange steder som bruker begrepet coworking nå, du finner det både i hotell-lobbyer og i store flotte utleiekontorbygg med kjedenavn. Det er vel ikke akkurat en beskyttet tittel? Nei, og ingen coworkingsteder er like, de vil alltid være preget av sine medlemmer, bransjer, partnere og omgivelser. Men ekte coworking, eller strategisk samlokalisering som vi også kan kalle det på norsk, har fokus på menneskene i fellesskapet i første omgang, og bygger stedet ut i fra deres behov – ikke omvendt.

Dessuten, en strategisk coworkingplass opererer ikke adskilt fra sine omgivelser, men samarbeider med andre folk og bedrifter, private og offentlige utviklingsaktører og forsknings-, utdannings og innovasjonsmiljø i lokalsamfunnet og regionen rundt.

-- Coworking Norge har i dag 18 steder på hjemmesiden www.coworkingnorge.no - store og små, over hele landet. Men Sabine regner med at potensialet er mye større. Det kommer jevnlig til nye medlemmer som har blitt klar over nettverket etter hvert som det blir kjent. Antakelig er det nærmere hundre slike steder her til lands, som deler noe av den samme grunntanken. Og flere kommer. Med en eksplosiv vekst i antall gründere, frilansere, småbedrifter og fjernarbeidere i Norge og hele Den vestlige verden, vil behovet for steder hvor man kan jobbe sammen, dele og lære med all sannsynlighet vokse i årene som kommer. Coworking er nå en av de sterkeste og raskest voksende trendene internasjonalt. 

CoWorx Kristiansand -- Kristiansand
Tinfabriken-- Stavanger
Innovation Dock-- Stavanger
Impact Hub-- Bergen
Bergen Works -- Bergen
HUB Lhmr -- Lillehammer
Fabrikken -- Lillehammer
Blender Collective -- Fredrikstad
Blender Collective -- Halden
PARK -- Hamar
CoWorx Mandal -- Mandal
Work-Work -- Trondheim
Ringebu Innovasjonssenter -- Ringebu
657 Oslo -- Oslo
Kunnskapsparken Bodø -- Bodø
Atelier Ilsvika -- Ilsvika
Colab -- Larvik
Gründerloftet -- Haugesund

-- Men hvordan har koronatiden påvirket denne bransjen? Mange av stedene er rammet, naturligvis, av oppsigelser og betalingsproblemer fra medlemmenes side. Men vi ser her, som i Europa ellers, at behovet for slike steder øker allikevel.  Folk kommer til å reise mindre, og det blir behov for fleksible kontor – og møteromsløsninger nær der folk bor. Det vil nok i lang tid framover være behov for å kombinere hjemmekontor for dem som kan ha det, med et arbeidssted å treffe folk å samarbeide med og hente inspirasjon fra. 

Coworking Norge har siden 2018 jobbet for å samle coworkingbransjen og å samle og dele kunnskap om coworking. 

Formålet med nettverket er å: 

1. Utvikle og spre kunnskap om etablering, drift og ledelse av coworking.

2. Utvikle strategier for næringsutvikling for kreative og nyskapende næringer.

3. Utvikle arenaer for støtte og samarbeid for coworkingdrivere, - eiere og ledere.

4. Bidra til forretningsutvikling og samarbeid på tvers av coworkingene og deres medlemmer.

5. Være et brohode for internasjonalt samarbeid, utvikling og forskning om coworking.

-- I disse dager har Coworking Norge sin tredje nettverkssamling. Hva har dere oppnådd til nå, Sabine? Først og fremst har vi etablert en samarbeidsavtale, så våre medlemmer (coworkere) har arbeidsplass og kollegaer over hele landet. Vi har hatt flere workshops der vi har delt kunnskap, og hentet inn kunnskap internasjonalt. Og vi har blitt lagt merke til internasjonalt. Nå er det oss de ringer til fra Coworking Europe når de vil vite hvordan det står til med småbedriftene i Norge i koronatiden. 

-- Hva vil dere jobbe med framover? Nå er det viktig å jobbe med å skape bevissthet her til lands, om at coworking er en viktig bransje og at det her finnes mye kunnskap og kompetanse å øse av både for myndigheter, virkemiddelapparat og andre samarbeidsparter. Så er det viktig å jobbe videre med å utvide nettverket, slik at alle våre coworkere kan få øye på enda flere kollegaer!

Tilbakemeldingene tyder på at nettverket har truffet et behov, og at samarbeidet bør utvikles videre. Det jobbes derfor i høst med videre organisering og finansiering. 

Sabine Larrieu- Hellestad

«På kort sikt får du nye venner, på lang sikt får du penger i kassa»

Dette er et sitat fra rapporten «Coworking på norsk – fysisk miljø, fellesskap og tilrettelegging for samarbeid»1. I forskning gjort på feltet finner vi mange årsaker til at folk søker seg til slike miljøer, som: bedre tilflyt av konkrete oppdrag, høyere sannsynlighet for økt inntjening, utvikling av kompetanse og egen forretningsmodell samt tilgang på nettverk. 

For noen er det viktigste det sosiale miljøet, inspirasjon og motivasjon til å gjøre en god jobb. Ofte henger dette sammen. Men samarbeid er ikke alltid quick fix - det krever tid, trening og tillit. Derfor er det mer og mer tydelig at sammensetningen av medlemmer er helt avgjørende for å skape gode miljøer. Konkret betyr det et mangfold av bransjer, alder, kjønn og bakgrunn samt en passe miks av bedrifter i ulike faser. 

Nøkkelen er nennsom balanse mellom top-down tilrettelegging og rom for å la medlemmenes prosesser og påfunn får blomstre. Tilrettelegging for samarbeid skjer ved at det sørges for at deltakerne blir kjent med hverandre og hverandres kompetanse gjennom ulike sosiale og faglige settinger. Fysisk utforming er av stor betydning for i hvilken grad samarbeid oppstår. De tilfeldige møtene som finner sted ved kaffemaskinen, på kjøkkenet, ved lunsjen, i sosiale soner er viktige. Sosiale soner og møterom er nødvendig, særlig der lokalet ellers er dominert av åpne landskap. Det finnes mange eksempler på synergi og samarbeidsprosjekt som har oppstått ved kaffemaskinen.

fotnoter

1.  Andersen. T (2019): Coworking på norsk – fysisk miljø, fellesskap og tilrettelegging for samarbeid. Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle og kreative næringer. 

Design og utvikling: VAKKER Design AS