Er du 50+ med en drøm om å skape noe eget? 

Da er det all grunn til å sjekke det ut. Som 50+ har du nemlig stor sjanse for å lykkes! 

Kristin Langnes

Foto: Ingeborg Lindseth

Kristin Langnes valgte etter en karriere som fast ansatt, å ta imot sluttpakke og starte sin egen bedrift. Siden 2015 har hun jobbet som business coach for oppstartbedifter og levert ulike program fra SISU Business. Den seneste satsingen er altså 50 til 100 AS, hvor hun er medgrunnlegger og daglig leder. Les mer om det her!

--

"Da er det all grunn til å sjekke det ut. Som 50+ har du nemlig stor sjanse for å lykkes!

Etter et langt arbeidsliv har vi 50+ere stor kompetanse på vårt område eller flere. Vi har erfaring med å jobbe, vi har store nettverk og vi har gått på en smell eller to og vet at vi overlever. Samtidig er barna blitt store, kanskje har vi nedbetalt gjeld og får en ny mulighet med å bli omorganisert eller overtallig. Da kan det være en gylden mulighet til å sjekke ut din drøm. 

”Det grå gullet”, kaller Innovasjon Norge generasjonen med voksne gründere. Jeg liker ikke ordet gründer så godt, og identifiserer meg ikke med myten om den stereotypiske moderne gründeren med hettegenser, el sparkesykkel og ping pong på kontoret. Ikke noe galt med det! Men jeg liker heller å bruke ordet entreprenør, med definisjonen, ”Oppdagelse og utnyttelse av muligheter - til å skape varer og tjenester”.

Mange 50+ere jeg snakker med brenner for å løse bestemte problemer de kjenner godt, men er samtidig usikre på hvordan de går frem. Kombinert med troen på myten om hva en entreprenør er, unnlater mange å prøve. Ikke la det stoppe deg – entreprenørskap kan læres! 

I Norge er det også slik at 1 et av fire aksjeselskaper startes av en på 50+ og sjansene for å lykkes med å skape noe eget i moden alder er god. 

“Bli stående i jobb lenger...”

Mange 50+ opplever å bli usynlige når vi passerer 50, ikke bare som ressurs men også som et utappet marked. Jeg har ikke møtt noen som har blitt kalt inn til karrieresamtale med sin leder etter fylte 50 - mer den litt ekle samtalen om hvilke planer du har for å bli pensjonist. Samtidig er det stort fokus på, og et ønske om at vi skal stå lenger i jobb. Men hvor skal vi stå? I skammekroken med nedsatt lønn og ansvar? Eller fases over til frivillig arbeid med å passe barn… Hvafornoe? ”Jeg er ferdig med å passe barn”, hører jeg fra mange (særlig kvinner) Det er jo nå jeg er klar ! Jeg vil bidra til å løse viktige oppgaver, jeg vet hvordan det kan gjøre osv osv.

Derfor har 50 til 100 AS fokus på å skape nye muligheter for 50+ere til å gå videre - finne nye veier, skape sin egen arbeidsplass. Vi skaper nye koblinger og arenaer for at vi 50+ere kan bidra med vår kompetanse og erfaring til å skape nye bærekraftige initiativer.

Covid-19
Dessverre er det mange som i disse dager opplever å miste jobben sin. Da er det selvsagt et mål å kunne skaffe seg et nytt levebrød, men ikke nødvendigvis en ny arbeidsgiver. Flere undersøkelser viser at veldig mange ønsker å etablere sin egen virksomhet. De har kanskje lenge gått med en drøm om å starte noe eget. Den dagen de ikke lenger har en fast jobb å gå til, er det plutselig blitt en reell mulighet å vurdere dette. Særlig for gruppen 50+, kan det være en mer realistisk mulighet enn å kjempe i dagens arbeidsmarked. I den tiden vi nå står i nå, er Norge og store deler av verden avhengig av at det skapes nye arbeidsplasser. Modne mennesker har stor kompetanse, mye erfaring og store nettverk som koblet mot gode forretningsidéer kan gi stor gevinst for Norge." -- Kristin Langnes

Design og utvikling: VAKKER Design AS