Edvard Mølmen titulerer seg som profesjonell fotograf, filmskaper og historieforteller.

Edvard Mølmen driver Mølmen Augneblikk Studio i Skjåk.

-- Hva er din motivasjon for å drive egen bedrift? Min motivasjon er å kunne leve av det eg brenn for; historieforteljing gjennom foto og film. Kvardagen, som jo er sjølve livet, består av mange arbeidstimer. I desse timene vil eg gjere noko som betyr noko for meg, og for andre. Eg gler meg til å ta fatt på kvar arbeidsdag, og eg gleder og hjelper andre gjennom visuell kommunikasjon – på personlig nivå og for bedriftsmarknaden.

-- Her handler det om å skape, altså? Og også å leve av det? Motivasjonen kan gå opp og ned etter dei utfordringer og moglegheiter ein møter, men det som er klart for meg er at den alltid er der – spesielt medan eg lærer det å byggje opp noko frå ingenting. Dess meir ansvar og fleire nye tanker eg erfarer, opplev eg ikkje stillstand – men utvikling. Det er motiverande!

Å skape min eigen arbeidsplass er og avgjerande for å kunne velge akkurat kvar eg har lyst til å bu – her i Skjåk saman med familien min.

Tilbake til artikkel

"Da jeg først ønsket å jobbe med dette faget bunnet det ut i stor interesse for det tekniske og gleden over å gjennomføre arrangementer."
Les mer

Kristian Johnsen

Lillehammer Lyd og Lys AS

"Kvardagen, som jo er sjølve livet, består av mange arbeidstimer. I desse timene vil eg gjere noko som betyr noko for meg, og for andre."
Les mer

Edvard Mølmen

profesjonell fotograf, filmskaper og historieforteller

"For litt over et år siden bestemte jeg meg for å fokusere mer på inntjening og utvikling av selve bedriften i de neste 2 årene."
Les mer

Kari Nordnes

Kunstmaler i den klassiske malestilen 

Design og utvikling: VAKKER Design AS