Kristian Johnsen driver Lillehammer Lyd og Lys AS.

-- Hvordan begynte det? Jeg opprettet ENK i 1997 mens jeg fremdeles gikk på videregående skole, karret meg året etter gjennom førstegangstjenesten mens jeg fortsatt startet opp firmaet og jobbet jamt og trutt opp ENK'et mitt i mikrotrinn helt til jeg i 2013 innså at det var tid for et AS ettersom det begynte å bli mange forpliktelser og ressurser å forvalte utelukkende gjennom et personlig selskap.  Siden da har jeg vært ansatt som daglig leder i eget selskap. Totalt sysselsetter firmaet ca 4 årsverk. Virksomheten startet i sin tid i vedboden til foreldrene mine og har utviklet seg fra å levere musikk og teknikk til skolefester til å bli en solid, velrennomert lokalbedrift som fungerer som "totalleverandør" innen kompetanse og utstyr for lyd, lys. bilde og scene til nært sagt alle typer lokale arrangementer og tilstelninger.

-- Hva er det som motiverer deg? Da jeg først ønsket å jobbe med dette faget bunnet det ut i stor interesse for det tekniske og gleden over å gjennomføre arrangementer der mange mennesker hygget seg.

Ettersom tiden gikk, kompetansen økte og inntjening gjorde det mulig å investere i "døråpnere" for nye markeder vokste også forståelsen av kultur- og arrangementslivet og hva som kreves for å betjener deler av dette markedets behov for tekniske tjenester.

Nå i dag, etter så mange års drift er jeg faktisk usikker på hvor godt jeg ville fungert som "ordinær ansatt".  Å drive firma er i seg selv en livsstil for mange, og jeg opplever at dette forsterkes i min bransje av at en stor andel av kundene også har sitt yrke som livsstil.  Samtidig som tilgjengeligheten, fleksibiliteten og prestasjonsnivået som stadig forventes av til tider grenseløse kunder kan oppleves belastende merker jeg i denne tiden med få oppdrag hvor stor verdi dette har for meg:  Forventningene utløser også en følelse av å ha stor verdi for andre og av å være en nøkkel til at andres visjoner skal få blomstre og synes. 

-- Det er viktig å GI noe altså? Og å skape. Å drive egen næring gir meg muligheten til å utforske nye ting jeg er nysgjerrig på, anledning til å hjelpe til med hele meg og all min kunnskap - ikke bare akkurat et smalt fagfelt jeg har solgt inn.

Med alder og erfaring har jeg også fått anledning til å lede og lære opp nye medarbeidere.  Følelsen av å overføre noe av min erfaring til nye mennesker og så se at de benytter denne til å bli flinke raskere enn jeg selv klarte da jeg var på deres alder er svært tilfredsstillende.

Tilbake til artikkel

"Da jeg først ønsket å jobbe med dette faget bunnet det ut i stor interesse for det tekniske og gleden over å gjennomføre arrangementer."
Les mer

Kristian Johnsen

Lillehammer Lyd og Lys AS

"Kvardagen, som jo er sjølve livet, består av mange arbeidstimer. I desse timene vil eg gjere noko som betyr noko for meg, og for andre."
Les mer

Edvard Mølmen

profesjonell fotograf, filmskaper og historieforteller

"For litt over et år siden bestemte jeg meg for å fokusere mer på inntjening og utvikling av selve bedriften i de neste 2 årene."
Les mer

Kari Nordnes

Kunstmaler i den klassiske malestilen 

Design og utvikling: VAKKER Design AS